Regulamin:

Sprzedaż odbywa sie  za pośrednictwem internetu, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Wszystkie podane ceny sa cenami brutto i zawierają 23 % podatku vat.

DOKONANIE ZAKUPU W SKLEPIE WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

W celu dokonania zakupu klient musi dokonać krótkiej rejestracji w sklepie, podająć adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe do  doreczenia zamówienia, oraz nr telefonu.

Po wybraniu produktów z naszej oferty należy dodać je do koszyka w wybrać opcję realizacji zamówienia.

Po przejściu wszystkich kroków składania  zamówienia (ustalenie adresu dostawy, ewentualne uwagi do zamówienia, wybór przewoźnika, zaakceptowanie regulaminu zwrotów i reklamacji, wybór metody płatnośc), klient potwierdza złożenie zamówienia.  i otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail zawierające podsumowanie zamówienia.

Przy każdej zmianie statusu zamówienia (opcjonalnie - zamówienie opłacone, -zamówienie w realizacji, - zamówienie wysłane), klient otrzyma automatyczną wiadomość ze sklepu o przebiegu realizacji zamówienia.

W razie niedostępności zamówionego towaru klient otrzyma od sprzedawcy wiadomość z informacją na ten temat w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia.

W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta, lub podania niepełnego/nieprawidłowego adresu przesyłka wraca do nas i ponosimy koszt jej zwrotu. Koszt ten zostaje odliczony od kwoty zwrotu towaru, ponowne wysłanie przesyłki może nastąpić po pokryciu przez klienta dwukrotnego kosztu przesyłki ( kwota za zwrot nieodebranej przesyłki + koszt ponownego wysłania.

W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, klient jest zobowiązany pokryć koszty wiązane z wysłaniem i zwrotem takiej przesyłki. Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty będzie skutkował w takim przypadku rozpoczęciem postępowania sądowego i/lub komorniczego, co znacznie zwiększy koszty, które poniesie klient.

Zwroty
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dziennik ustaw 2014 poz. 827), klient może zrezygnować z kupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Zwrócony towar musi być nieużywany, w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym paragonem fiskalnym.Kupujący ma  prawo rozpakować Towar, sprawdzić czy jest pełnowartościowy, kompletny, sprawny i zgodny z opisem, itp.

*Przed wysłaniem zwrotu prosimy o kontakt.*

Aby skorzystać z prawa zwrotu Kupujący musi w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania przesyłki przesłać sprzedawcy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie można wysłać mailem, wzór oświadczenia dołaczony do wysłanych produktów.
Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcias zwróconego towaru i otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

*Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na zamówienie Kupującego, dostosowany na jego prośbę lub personalizowany.

*Zwrotowi nie podlega Towar, którego zwrotu nie można przyjąć ze względów higienicznych.

Reklamacje
1. Jeśeli otrzymany towaru posiada jakieś wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków reklamacji wadliwego towaru.
2. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną,koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru zostanie zwrócony na podane przez Państwa konto. Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny, który Wszelkie reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez nas przesyłki.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.